Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Nauczanie i tworzenie tematów TEAC

Specyfikacja, projektowanie, rozwój, dostawa i ocena programów nauczania informatyki i technologii informatycznych (włączając komunikację elektroniczną) na każdym poziomie systemu edukacji, od podstawowego do wyższego (wszystkie zakresy wiekowe) oraz w miejscu pracy. Poruszane tematy pochodzą z obszarów podstawowej oraz bardziej zaawansowanej informatyki oraz powszechnych umiejętności niezbędnych do produktywnego wykorzystania komputerów i systemów IT dla profesjonalistów z dziedziny komputerów i IT oraz kompetentnych użytkowników systemów IT, włączając pomysły myślenia obliczeniowego oraz zastosowanie tych koncepcji w życiu codziennym i zawodowym. Szczególny nacisk jest kładziony na metody, techniki i pedagogikę (naukę bycia nauczycielem, trenerem lub wykładowcą oraz proces nauczania) informatyki i edukacji IT.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6

Nauczanie i tworzenie tematów: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Nauczanie i tworzenie tematów: Poziom 5

Dostarcza programy nauczania informatyki i IT w formalnym kontekście edukacyjnym, od poziomu podstawowego do wyższego lub w miejscu pracy. Specjalizuje się z zakresu dostarczania edukacji informatycznej i IT na stosownym poziomie kształcenia. Zna bieżące techniki i metody stosowane do oceny i krytyki badań nad informatyką i edukacją IT i stosuje dobre praktyki w projektowaniu, rozwoju i dostawie treści szkoleniowych.

Nauczanie i tworzenie tematów: Poziom 6

Kieruje specyfikacją, rozwojem i dostawą programów nauczania informatyki i IT w formalnym kontekście edukacyjnym, od poziomu podstawowego do wyższego lub w miejscu pracy. Specjalizuje się w zaawansowanych aspektach dostarczania edukacji informatycznej i IT na stosownym poziomie kształcenia. Stosuje bieżące techniki i metody do oceny i krytyki badań nad informatyką i edukacją IT i kieruje rozwojem dobrych praktyk w projektowaniu, rozwoju i dostawie treści szkoleniowych.

Nauczanie i tworzenie tematów: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.