Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Porady specjalistyczne TECH

Rozwój i wykorzystanie doświadczenia w wielu szczegółowych obszarach technologii informacyjnych i komunikacyjnych, prac cyfrowych, specjalistycznych technik, metodologii, produktów i obszarów zastosowań w celu świadczenia specjalistycznych porad.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Porady specjalistyczne: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Porady specjalistyczne: Poziom 4

Aktywnie utrzymuje uznawaną wiedzę na poziomie eksperckim w co najmniej jednej rozpoznawalnej specjalizacji. Zapewnia szczegółowe i specjalistyczne porady dotyczące stosowania własnej specjalizacji do planowania i działalności organizacji. Rozpoznaje i wskazuje granice własnej wiedzy specjalistycznej. Współpracuje z innymi specjalistami, tam gdzie to stosowne, aby zapewnić udzielanie porad w sposób odpowiedni do potrzeb organizacji.

Porady specjalistyczne: Poziom 5

Aktywnie utrzymuje uznawaną wiedzę na poziomie eksperckim w co najmniej jednej rozpoznawalnej specjalizacji. Zapewnia ostateczne i eksperckie porady w ich obszarach specjalistycznych. Nadzoruje przekazywanie specjalistycznych porad przez inne osoby, konsoliduje doświadczenie z różnych źródeł, włączając ekspertów zewnętrznych, aby zapewniać spójne doradztwo zgodne z przyszłymi celami organizacyjnymi. Wspiera i promuje rozwój oraz przekazywanie wiedzy specjalistycznej w ramach organizacji.

Porady specjalistyczne: Poziom 6

Zapewnia kierownictwo organizacyjne i wytyczne w celu promowania rozwoju i wykorzystania wiedzy specjalistycznej w organizacji. Opiekuje się siecią uznawanych ekspertów (wewnątrz i poza organizacją), którzy mogą dostarczać porady eksperckie w obszarach stosownych do bieżących i przyszłych potrzeb organizacji. Zapewnia wkład do planowania rozwoju zawodowego w ramach istotnych części organizacji, aby umożliwić dalszy rozwój odpowiedniej wiedzy fachowej.

Porady specjalistyczne: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.