Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR

Specyfikacja, projekt, tworzenie, pakowanie i utrzymanie materiałów i zasobów do użycia podczas szkoleń i rozwoju w miejscy pracy lub podczas obowiązkowej, dalszej lub wyższej edukacji. Zazwyczaj obejmuje przyswajanie informacji z istniejących źródeł, wybór i ponowną prezentację w formie dostosowanej do zamierzanego celu i odbiorców. Obejmuje projekt instrukcyjny, rozwój treści, konfigurację i testowanie środowiska szkoleniowego oraz stosowanie odpowiednich aktualnych technologii, takich jak rozwiązania audio-wideo, symulacje i oceny. Może obejmować akredytację strony trzeciej.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Projektowanie i opracowanie szkolenia: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Projektowanie i opracowanie szkolenia: Poziom 3

Projektuje, tworzy, rozwija, dostosowuje i utrzymuje materiały i zasoby szkoleniowe w celu dostarczania uzgodnionych wyników i spełnienia wymagań akredytacji w razie konieczności. Przyczynia się do projektowania, konfiguracji i testowania środowiska szkoleniowego, włączając tworzenie danych symulowanych i powielanie systemów, interfejsów zewnętrznych oraz systemów oceny.

Projektowanie i opracowanie szkolenia: Poziom 4

Określa treść i strukturę materiałów szkoleniowych i rozwojowych. Bierze odpowiedzialność za projektowanie, tworzenie, pakowanie i utrzymanie oraz zarządza rozwojem w celu zapewnienia uzgodnionych wyników. Jeśli to wymagane, projektuje, konfiguruje i testuje środowisko szkoleniowe, włączając tworzenie danych symulowanych oraz powielanie systemów, interfejsów zewnętrznych i systemów oceny. Zabezpiecza akredytacje zewnętrzne w razie konieczności.

Projektowanie i opracowanie szkolenia: Poziom 5

Określa rozwiązania do zastosowania w programach szkoleniowych i rozwojowych w miejscu pracy podczas obowiązkowej, dalszej i wyższej edukacji. Zleca opracowanie materiałów szkoleniowych, przydziela zasoby do zespołów szkoleniowych, definiuje wyniki szkolenia. Prowadzi programy szkoleniowe, zaleca i określa interwencje szkoleniowe pod kątem projektowania, opracowania i wdrożenia zgodnie z ustalonymi wynikami szkolenia.

Projektowanie i opracowanie szkolenia: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.