Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Oprogramowanie systemowe SYSP

Oferowanie specjalistycznego doświadczenia w celu ułatwienia i realizacji instalacji i konserwacji oprogramowania systemowego, takiego jak systemy operacyjne, produkty do zarządzania danymi, produkty automatyzacji biura oraz inne oprogramowanie narzędziowe.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Oprogramowanie systemowe: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Oprogramowanie systemowe: Poziom 3

Wykorzystuje oprogramowanie i narzędzia do zarządzania systemem, aby gromadzić uzgodnione statystyki dotyczące wydajności. Przeprowadza uzgodnione zadania dotyczące konserwacji oprogramowania systemowego.

Oprogramowanie systemowe: Poziom 4

Przegląda aktualizacje oprogramowania systemowego i wskazuje te wymagające działania. Dostosowuje oprogramowanie systemowe w celu zmaksymalizowania funkcjonalności sprzętu. Instaluje i testuje nowe wersje oprogramowania systemowego. Bada i koordynuje rozwiązanie potencjalnych i faktycznych problemów dot. usługi. Przygotowuje i utrzymuje dokumentację operacyjną do oprogramowania systemowego. Doradza w sprawie prawidłowego i skutecznego wykorzystania oprogramowania systemowego.

Oprogramowanie systemowe: Poziom 5

Ocenia nowe oprogramowanie systemowe, przegląda aktualizacje oprogramowania systemowego i wskazuje te, wymagają działania. Gwarantuje, że oprogramowanie systemowe jest dostosowane do potrzeb w celu ułatwienia realizacji celów usługi. Planuje instalację i testowanie nowych wersji oprogramowania systemowego. Bada i koordynuje rozwiązanie potencjalnych i faktycznych problemów dot. usługi. Zapewnia, że dokumentacja operacyjna oprogramowania systemowego jest dopasowana do potrzeb i aktualna. Doradza w sprawie prawidłowego i skutecznego wykorzystania oprogramowania systemowego.

Oprogramowanie systemowe: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.