Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Obsługa sieci NTAS

Świadczenie usług konserwacji i obsługi sieci. Wsparcie może być zapewniane dla użytkowników systemu oraz funkcji dostarczania usługi. Wsparcie zazwyczaj przyjmuje formę badania i rozwiązywania problemów oraz przekazywania informacji na temat systemów. Może również obejmować monitoring ich wydajności. Problemy mogą być rozwiązane poprzez zapewnianie porad lub szkoleń dla użytkowników z zakresu funkcjonalności sieci, prawidłowego działania lub ograniczeń, poprzez doradzanie obejścia, usuwanie usterek lub wprowadzanie modyfikacji ogólnych lub specjalistycznych dla danej lokalizacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5

Obsługa sieci: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Obsługa sieci: Poziom 2

Pomaga w dochodzeniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących sieci. Pomaga podczas określonych procedur konserwacji.

Obsługa sieci: Poziom 3

Wskazuje i rozwiązuje problemy dotyczące sieci, przestrzegając uzgodnionych procedur. Stosuje oprogramowanie i narzędzia do zarządzania siecią, aby zbierać uzgodnione statystyki dotyczące wydajności. Przeprowadza uzgodnione zadania dotyczące konserwacji sieci.

Obsługa sieci: Poziom 4

Utrzymuje procesy obsługi sieci i sprawdza, czy wszystkie zgłoszenia dotyczące wsparcia są rozwiązywane zgodnie z ustalonymi procedurami. Korzysta z oprogramowania do zarządzania siecią oraz narzędzi w celu badania i diagnozowania problemów sieciowych, gromadzi statystyki dotyczące wydajności i tworzy raporty, współpracuje z użytkownikami i pozostałym personelem oraz dostawcami, gdy to właściwe.

Obsługa sieci: Poziom 5

Opracowuje i utrzymuje procedury oraz dokumentację obsługi sieci. Wnosi istotny wkład w dochodzenia, diagnostykę i rozwiązanie problemów dotyczących sieci. Gwarantuje, że wszystkie zgłoszenia dotyczące wsparcia są rozwiązywane zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami.

Obsługa sieci: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.