Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Tworzenie treści informacji INCA

Zastosowanie zasad i praktyk tworzenia, projektowania, kontrolowania i prezentowania informacji tekstowych (wspieranych w razie konieczności treściami graficznymi), aby spełnić wymagania zamierzonych odbiorców. Informacje mogą być przekazywane w formie cyfrowej, drukowanej lub na innym nośniku. Zarządzanie procesem tworzenia oraz interakcjami w ramach procesu redakcji i publikacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5 6

Tworzenie treści informacji: Poziom 1

Przyczynia się, zgodnie z wytycznymi, do tworzenia treści oraz konfiguracji elementów treści i plików. Przeprowadza zaplanowane wcześniej czynności testowe pod nadzorem, dokumentując ustalenia.

Tworzenie treści informacji: Poziom 2

Rozwija zrozumienie działań zmierzających do rozwoju i tworzenia treści, takich jak gromadzenie informacji, tworzenie treści roboczych, wybór odpowiednich ilustracji oraz odpowiednie obchodzenie się z prawami autorskimi i rozważanie medium publikacji. Współpracuje z kolegami i klientami w celu zrozumienia potrzeb odbiorców i przyswojenia materiału źródłowego. Tworzy materiały robocze jasno, zwięźle i precyzyjnie przedstawiające informacje, stosując odpowiedni prosty język, spełniające wymagania odbiorców w możliwie szybki, czytelny i prosty sposób. Stosuje wytyczne i standardy do moderowania treści innych osób, w razie konieczności korzystając z zasad eskalacji.

Tworzenie treści informacji: Poziom 3

Współpracuje z klientami i przedstawicielami docelowych odbiorców w celu wyjaśnienia szczegółowych wymagań. Projektuje, tworzy, kontroluje i ocenia średnio złożone kwestie, gwarantując spełnienie potrzeb odbiorców w sposób odpowiedni do wykorzystanego medium. Podejmuje świadome decyzje na temat najlepszych sposobów przedstawienia informacji odbiorcom, biorąc pod uwagę sposób przedstawienia, wskazania lub wyszukania informacji. Tworzy artefakty informacji, które są dokładne, aktualne, stosowne i łatwo zrozumiałe przez docelowych odbiorców. Stosuje procesy moderacji i redakcji wobec treści dostarczanych przez inne osoby.

Tworzenie treści informacji: Poziom 4

Kontroluje, monitoruje i ocenia treść w celu zapewnienia jakości, spójności i przystępności komunikatów. Projektuje treść oraz wygląd dostarczanych złożonych informacji (na przykład zbioru artefaktów, które mogą być rozłożone w wielu mediach) przy współpracy z klientami i/lub przedstawicielami docelowych odbiorców. Moderuje treści (w formie roboczej i opublikowanej) i gwarantuje, że może ona zostać ponownie wykorzystana. Tworzy i ocenia złożone, dobrze zaprojektowane elementy, gwarantując dopasowanie do uzgodnionych wymagań i optymalnie wykorzystując wybrane media. Przegląda prace innych twórców i autorów treści pod kątem zgodności i dokładności oraz ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej publikacji. Rozumie konsekwencje publikowania treści i zarządza powiązanym ryzykiem.

Tworzenie treści informacji: Poziom 5

Zapewnia ogólną kontrolę redaktorską w ramach zespołu lub zespołów twórców i autorów treści, aby zagwarantować odpowiednią treść, ton, zwięzłość, spójność i możliwość ponownego wykorzystania. Doradza w zakresie odpowiednich formatów i nośników treści oraz nadzoruje proces przeglądu i zatwierdzania materiałów, aby umożliwić spełnienie wymagań. Opracowuje i utrzymuje plany dotyczące treści, wskazujące sposób spełnienia potrzeb określonych odbiorców.

Tworzenie treści informacji: Poziom 6

Nadzoruje działania związane z rozwojem treści, gwarantując istnienie odpowiednich procedur, standardów, narzędzi i zasobów oraz ich wdrożenie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiału opracowanego przez twórców treści w ramach organizacji. Opowiada się za stosowaniem czytelnego języka i wyznacza standardy jakości podczas przygotowywania wersji roboczej i kopii ostatecznej. Zarządza relacjami z udziałowcami, dostarczając im niezbędne informacje.

Tworzenie treści informacji: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.