Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Koordynacja systemów informacyjnych ISCO

Zazwyczaj w dużej organizacji, gdzie funkcje dotyczące strategii informacji są przekazywane autonomicznym jednostkom lub w ramach współpracy przedsiębiorstw innym niezależnym organizacjom, koordynacja strategii informacji ma znaczenie, jeśli przyjęcie wspólnego podejścia (takiego jak wspólne usługi) może być korzystna dla organizacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 6 7

Koordynacja systemów informacyjnych: Poziomy 1-5

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Koordynacja systemów informacyjnych: Poziom 6

Utrzymuje świadomość globalnych potrzeb organizacji i promuje (w odniesieniu do systemów informacyjnych i zarządzania biznesowego) korzyści, jakie wniesie wspólne podejście do technologii informatycznych i komunikacyjnych do firmy jako całości. Koordynuje promowanie, nabywanie, rozwój i wdrażanie systemów i usług informacyjnych w ścisłej współpracy z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie i strategię.

Koordynacja systemów informacyjnych: Poziom 7

Ustanawia, utrzymuje i komunikuje strategię organizacji dotyczącą zarządzania informacjami i zasadami, standardami, procedurami i metodami niezbędnymi do wdrożenia strategii. Koordynuje wszystkie aspekty zarządzania cyklem życia systemów informacyjnych. Reprezentuje interesy całej organizacji ogólnemu kierownictwu i organom zewnętrznym w zakresie kwestii dotyczących strategii informacji.