Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie danymi DATM

Zarządzanie praktykami i procesami w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości, spójności, bezpieczeństwa i dostępności wszystkich rodzajów danych oraz struktur danych, które tworzą informacje organizacji. Zarządzanie danymi i informacjami we wszystkich postaciach oraz analiza struktury informacji (włączając logiczną analizę taksonomii, danych i metadanych). Rozwój innowacyjnych sposobów zarządzania zasobami informacyjnymi organizacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Zarządzanie danymi: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Zarządzanie danymi: Poziom 2

Pomaga w zapewnieniu dostępności, możliwości odzyskania, bezpieczeństwa i ochrony danych w etyczny sposób.

Zarządzanie danymi: Poziom 3

Stosuje etyczne i niezawodne techniki transformacji danych z jednego formatu/medium do drugiego zgodnie z politykami i procedurami organizacyjnymi, zwracając uwagę na ryzyko wykorzystania informacji.

Zarządzanie danymi: Poziom 4

Bierze odpowiedzialność za dostępność, możliwość odzyskania, bezpieczeństwo, jakość, utrzymanie i etyczne postępowanie z określonymi podzbiorami danych. Ocenia spójność danych pochodzących z wielu źródeł. Zapewnia porady w zakresie transformacji danych/informacji z jednego formatu lub medium do drugiego. Utrzymuje i wdraża procedury postępowania z informacjami. Zapewnia dostępność, integralność i możliwość wyszukiwania informacji poprzez zastosowanie formalnych struktur danych i metadanych oraz środków ochronnych. Manipuluje określonymi danymi z usług informacyjnych w celu zaspokojenia zdefiniowanych potrzeb dotyczących informacji.

Zarządzanie danymi: Poziom 5

Wymyśla i wdraża procesy zarządzania głównymi danymi, włączając klasyfikację, bezpieczeństwo, jakość, zasady etyczne, odzyskiwanie i utrzymanie procesów. Czerpie ze struktur zarządzania danymi oraz metadanych w celu wspierania spójności odzyskiwania, łączenia, analizy danych, rozpoznawania wzorców i interpretacji informacji w ramach organizacji. Planuje skuteczne przechowywanie danych, udostępnianie i publikowanie w ramach organizacji. Niezależnie ocenia informacje zewnętrzne z różnych źródeł. Analizuje problemy, które mogą uniemożliwiać organizacji maksymalne wykorzystanie zasobów informacyjnych.

Zarządzanie danymi: Poziom 6

Czerpie z ogólnej strategii zarządzania głównymi danymi w ramach ustalonej architektury informacji, która wspiera rozwój bezpiecznych operacji na informacjach i usługach cyfrowych. Rozwija polityki, standardy i wytyczne organizacyjne dotyczące zarządzania danymi, dostosowane do zasad etycznych. Bierze ogólną odpowiedzialność za planowanie skutecznego przechowywania danych, bezpieczeństwa, jakości, udostępniania, dostępności, utrzymywania i publikowania w ramach organizacji. Planuje, ustala i zarządza procesami regularnego i spójnego dostępu oraz niezależnej weryfikacji zewnętrznych informacji z różnych źródeł.

Zarządzanie danymi: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.