Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Sprzedaż i marketing

Sprzedaż i marketing

Marketing MKTG

Badanie, analiza i symulacja potencjalnych lub istniejących rynków IT, produktów i usług powiązanych w celu zapewnienia solidnych podstaw rozwoju firmy i generowania satysfakcjonującego przepływu zapytań klientów. Zarządzanie i rozwój strategii, kampanii i codziennych czynności marketingowych dostarczanych przez odpowiednie kanały.

Sprzedaż SALE

Identyfikacja perspektyw sprzedaży oraz kwalifikacji, rozwój zainteresowania klientów oraz przygotowanie (włączając zarządzanie procesem przetargów), realizacja i monitorowanie sprzedaży dowolnego produktu lub usługi na rynek wewnętrzny lub zewnętrzny.

Wsparcie sprzedaży SSUP

Świadczenie doradztwa technicznego i pomocy dla działu sprzedaży, agentów sprzedaży, sprzedawców/personelu dystrybutora oraz istniejącym i potencjalnym klientom zarówno podczas rozwoju klienta, jak i działań sprzedażowych lub podczas wypełniania zobowiązań dotyczących sprzedaży.

Zarządzanie produktem PROD

Aktywne zarządzanie produktami i usługami w ramach cyklu życia (od powstania do wycofania) w celu spełnienia możliwości rynkowych oraz potrzeb klienta/użytkownika i generowania największej możliwej wartość dla firmy. Przyjęcie i dostosowanie modeli rozwoju produktów w oparciu o kontekst pracy i dokonywanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).