Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie wydajnością CPMG

Planowanie, projektowanie i zarządzanie wydajnością, funkcjonalnością i zrównoważonym rozwojem elementów usługi (włączając sprzęt, oprogramowanie, zasoby sieciowe oraz oprogramowanie/infrastrukturę jako usługę), aby spełnić obecne i prognozowane potrzeby w wydajny kosztowo sposób dostosowany do działalności. Modelowanie długoterminowych i krótkoterminowych wahań poziomu wydajności wymaganego do realizacji usługi. Wdrożenie technik kontroli zapotrzebowania oraz zwiększenia/zmniejszenia wydajności w rentowny sposób, w terminie, zgodnie ze zmianami zapotrzebowania.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zarządzanie wydajnością: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie wydajnością: Poziom 4

Monitoruje wydajność elementu usługi i początkuje działania w celu rozwiązania wszelkich niedoborów dotyczących uzgodnionych procedur. Stosuje techniki w celu kontrolowania zapotrzebowania na daną usługę lub zasób. Przyczynia się do modelowania lub planowania wydajności. Wspiera projektowanie wydajności elementu usługi.

Zarządzanie wydajnością: Poziom 5

Zarządza czynnościami modelowania i prognozowania wydajności. Proaktywnie przegląda informacje powiązane z umowami dot. poziomu usług w celu wskazania wszelkich problemów dotyczących wydajności i określa wszelkie niezbędne zmiany. Zapewnia porady wspierające projektowanie elementów usługi, włączając projektowanie elastycznej i skalowalnej wydajności. Współpracuje z przedstawicielami firmy podczas uzgadniania i wdrażania krótkoterminowych i średnioterminowych modyfikacji wydajności. Sporządza wersje próbne i utrzymuje standardy i procedury w celu zarządzania wydajnością elementu usługi.

Zarządzanie wydajnością: Poziom 6

Rozwija polityki i strategie w celu zapewnienia, że wszystkie środki dot. wydajności usługi IT spełniają potrzeby firmy oraz wszelkie wymagania dot. usługi lub istniejącej umowy dotyczącej poziomu usługi. Kieruje modelowaniem i prognozowaniem wydajności w ramach planowania organizacji lub cyklu budżetowania. Gwarantuje, że polityki i standardy dotyczące zarządzania wydajnością są dostosowane do celu, aktualne i prawidłowo wdrożone. Przegląda nowe propozycje biznesowe i zapewnia specjalistyczne porady w sprawie problemów dot. wydajności.

Zarządzanie wydajnością: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.