Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Monitoring wschodzących technologii EMRG

Wskazanie nowych i wschodzących technologii, produktów, usług, metod i technik. Ocena ich znaczenia i potencjalnego wpływu (zarówno zagrożeń, jak i możliwości) na czynniki wpływające na działalność, koszty, jakość lub zrównoważony rozwój. Komunikacja na temat wschodzących technologii oraz ich wpływu.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Monitoring wschodzących technologii: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Monitoring wschodzących technologii: Poziom 4

Przeprowadza monitorowanie środowisk zewnętrznych oraz ocenę wschodzących technologii w celu oceny potencjalnego wpływu, zagrożeń i możliwości dla organizacji. Przyczynia się do tworzenia raportów, strategii dotyczących technologii oraz udostępniania wiedzy i spostrzeżeń.

Monitoring wschodzących technologii: Poziom 5

Monitoruje środowisko zewnętrzne, aby zbierać dane na temat wschodzących technologii. Ocenia i dokumentuje wpływ, zagrożenia i możliwości dla organizacji. Tworzy raporty i strategie dotyczące technologii i dzieli się wiedzą i spostrzeżeniami z innymi osobami.

Monitoring wschodzących technologii: Poziom 6

Planuje i kieruje wskazaniem oraz oceną nowych i wschodzących technologii oraz oceną potencjalnego wpływu, zagrożeń i możliwości. Tworzy strategie dotyczące technologii zgodne z planami organizacyjnymi w zakresie rozwiązań stosujących wschodzące technologie. Angażuje się i wpływa na odpowiednich udziałowców, aby uzyskać organizacyjne zaangażowanie w strategie technologiczne. Rozwija wytyczne organizacyjne dotyczące monitorowania wschodzących technologii. Współpracuje ze stronami wewnętrznymi i zewnętrznymi, aby ułatwić zbieranie danych.

Monitoring wschodzących technologii: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.