Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem ETMG

Procesy szkolenia i rozwoju (włączając systemy zarządzania szkoleniami) w celu rozwoju umiejętności zawodowych, biznesowych i/lub technicznych wymaganych przez organizację.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6 7

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziom 3

Przyczynia się do utrzymania i aktualizacji dokumentacji szkolenia oraz katalogu szkoleń.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziom 4

Przyczynia się do rozwoju i utrzymania katalogu szkoleń i zasobów rozwojowych. Rezerwuje i organizuje wydarzenia szkoleniowe. Aktualizuje i kontroluje dokumentację szkolenia, włączając dołączenie certyfikatów i akredytacji.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziom 5

Zarządza szkoleniami i rozwojem, gwarantując optymalne wykorzystanie zasobów. Utrzymuje, publikuje i promuje katalog czynności szkoleniowych i rozwoju. Gwarantuje, że wszystkie kursy są aktualne i akredytowane (gdy to wymagane). Planuje udogodnienia i harmonogramy z dostawcami szkoleń i rozwoju, gdy to właściwe.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziom 6

Określa program szkoleń i rozwoju i dostarczania mechanizmów niezbędnych do rozwoju umiejętności personelu zgodnie z potrzebami firmy. Wskazuje odpowiednie ścieżki akredytacji i kwalifikacji, mające zastosowanie wobec pracowników w organizacji. Ocenia wyniki szkoleń. Zarządza rozwojem i świadczeniem szkoleń, biorąc pod uwagę cele strategiczne organizacji zatrudniającej.

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem: Poziom 7

Rozwija i kontroluje strategię szkoleń i rozwoju dla organizacji, gwarantując spełnienie potrzeb organizacji, na poziomie strategicznym i taktycznym.