Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Zarządzanie umiejętnościami

Zarządzanie umiejętnościami

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem ETMG

Procesy szkolenia i rozwoju (włączając systemy zarządzania szkoleniami) w celu rozwoju umiejętności zawodowych, biznesowych i/lub technicznych wymaganych przez organizację.

Ocena kompetencji LEDA

Ocena wiedzy, umiejętności i zachowań przy użyciu dowolnych środków zarówno formalnych, jak i nieformalnych w odniesieniu do ram, takich jak SFIA. Ocena, wybór, przyjęcie i dostosowanie metod, narzędzi i technik oceny w oparciu o kontekst oceny oraz sposób, w jaki rezultaty oceny mają zostać wykorzystane. Ocena czynności szkoleniowych i edukacyjnych wobec zdefiniowanych wyników rozwoju umiejętności/kompetencji.

Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR

Specyfikacja, projekt, tworzenie, pakowanie i utrzymanie materiałów i zasobów do użycia podczas szkoleń i rozwoju w miejscy pracy lub podczas obowiązkowej, dalszej lub wyższej edukacji. Zazwyczaj obejmuje przyswajanie informacji z istniejących źródeł, wybór i ponowną prezentację w formie dostosowanej do zamierzanego celu i odbiorców. Obejmuje projekt instrukcyjny, rozwój treści, konfigurację i testowanie środowiska szkoleniowego oraz stosowanie odpowiednich aktualnych technologii, takich jak rozwiązania audio-wideo, symulacje i oceny. Może obejmować akredytację strony trzeciej.

Dostawa szkolenia ETDL

Transfer umiejętności i wiedzy biznesowej i/lub technicznej oraz promocja postaw zawodowych w celu ułatwienia szkoleń i rozwoju. Stosuje gamę technik, zasobów i mediów (które mogą obejmować e-learning, środowiska wirtualne online, samooceny, szkolenie przez współpracowników, symulację oraz inne aktualne metody).

Nauczanie i tworzenie tematów TEAC

Specyfikacja, projektowanie, rozwój, dostawa i ocena programów nauczania informatyki i technologii informatycznych (włączając komunikację elektroniczną) na każdym poziomie systemu edukacji, od podstawowego do wyższego (wszystkie zakresy wiekowe) oraz w miejscu pracy. Poruszane tematy pochodzą z obszarów podstawowej oraz bardziej zaawansowanej informatyki oraz powszechnych umiejętności niezbędnych do produktywnego wykorzystania komputerów i systemów IT dla profesjonalistów z dziedziny komputerów i IT oraz kompetentnych użytkowników systemów IT, włączając pomysły myślenia obliczeniowego oraz zastosowanie tych koncepcji w życiu codziennym i zawodowym. Szczególny nacisk jest kładziony na metody, techniki i pedagogikę (naukę bycia nauczycielem, trenerem lub wykładowcą oraz proces nauczania) informatyki i edukacji IT.