Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Dostawa szkolenia ETDL

Transfer umiejętności i wiedzy biznesowej i/lub technicznej oraz promocja postaw zawodowych w celu ułatwienia szkoleń i rozwoju. Stosuje gamę technik, zasobów i mediów (które mogą obejmować e-learning, środowiska wirtualne online, samooceny, szkolenie przez współpracowników, symulację oraz inne aktualne metody).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5

Dostawa szkolenia: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Dostawa szkolenia: Poziom 3

Zapewnia ćwiczenia szkoleniowe dla różnych odbiorców. Naucza, instruuje, szkoli uczniów w celu rozwoju wiedzy, technik i umiejętności, korzystając z odpowiednich metod, narzędzi, środowisk online, sprzętu i materiałów. Nadzoruje uczniów podczas przeprowadzania czynności praktycznych i pracy, doradzając i wspierając ich w razie konieczności. Zapewnia szczegółowe instrukcje, tam gdzie to konieczne i odpowiada na pytania, poszukując porady w wyjątkowych sytuacjach poza własnym obszarem wiedzy. Pomaga podczas rozwoju przykładów i materiału dotyczącego studium przypadku do użycia w ramach wstępnie zdefiniowanego materiału szkoleniowego.

Dostawa szkolenia: Poziom 4

Przygotowuje, dostosowuje i dostarcza ćwiczenia szkoleniowe i środowisko szkoleniowe dla różnych odbiorców. Naucza, instruuje, szkoli uczniów w celu rozwoju wiedzy, technik i umiejętności, korzystając z odpowiednich metod, narzędzi, środowisk online, sprzętu i materiałów. Nadzoruje uczniów podczas przeprowadzania czynności praktycznych i pracy, doradzając i wspierając ich w razie konieczności oraz gwarantując uzyskanie maksymalnych korzyści ze szkolenia oraz doświadczenia praktycznego. Zapewnia szczegółowe instrukcje w razie konieczności i odpowiada na rozległe i szczegółowe pytania dotyczące własnego zakresu specjalizacji. Ocenia obiektywnie zgodnie ze wstępnie ustalonymi kryteriami poziom umiejętności uczniów i sporządza odpowiednie raporty. Rozwija przykłady i materiał dotyczący studium przypadku do użycia podczas wstępnie zdefiniowanych kursów. Dostosowuje materiał prostych szkoleń do potrzeb uczniów.

Dostawa szkolenia: Poziom 5

Planuje i układa harmonogramy dostawy ćwiczeń szkoleniowych w oparciu o cele szkoleniowe. Zarządza dostawą programów szkoleniowych. Dostosowuje formalne i nieformalne czynności szkoleniowe, włączając stosowne scenariusze biznesowe i studia przypadków. Projektuje odpowiednie środowiska i dostarcza ćwiczenia szkoleniowe do specjalistycznych odbiorców. Doradza / zapewnia coaching dla innych osób z zakresu technik i opcji dostawy szkoleń.

Dostawa szkolenia: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.