Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Sourcing SORC

Zapewnienie zasad, standardów wewnętrznych i porad dotyczących zaopatrzenia lub przekazania dostarczonych zewnętrznie i opracowanych wewnętrznie produktów i usług. Świadczenie komercyjnego nadzoru, zgodności z przepisami i zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Wdrożenie zgodnych procesów zaopatrzenia przy przejęciu pełnej odpowiedzialności za problemy i nakazy po stronie przekazania i dostawcy. Wskazanie i zarządzanie dostawcami w celu zapewnienia pomyślnej dostawy produktów i usług wymaganych przez firmę.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6 7

Sourcing: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Sourcing: Poziom 2

Pomaga podczas przygotowania kwestionariuszy wstępnej kwalifikacji oraz zaproszeń do przetargów w odpowiedzi na analizę biznesową. Zestawia stosowne informacje do przetargów. Tworzy szczegółowe kryteria oceny wg kryteriów prostego przetargu. Pomaga podczas oceny przetargów.

Sourcing: Poziom 3

Przygotowuje kwestionariusze wstępnej kwalifikacji oraz zaproszenia do przetargów w odpowiedzi na analizę biznesową. Rozpoznaje różnicę między systemami open source i własnościowymi. Tworzy szczegółowe kryteria ocen w przypadku bardziej złożonych przetargów i zapewnia wsparcie podczas oceny przetargów.

Sourcing: Poziom 4

Przegląda analizy biznesowe (wymagania, potencjalne korzyści i opcje) i określa odpowiednie drogi zaopatrzenia, na przykład otwarty rynek lub ramy współpracy. Korzystając z wiedzy na temat rynku w celu dostarczania danych do specyfikacji, gwarantuje przygotowanie szczegółowych kwestionariuszy wstępnej kwalifikacji oraz zaproszeń do przetargów. Gromadzi i zestawia dane wspierające współpracę i negocjuje warunki ogólne, aby odzwierciedlić skalę wymagań i zachęcić do dobrej wydajności. Ocenia przetargi w oparciu o kryteria specyfikacji i oceny, przygotowuje dokumentację akceptacji oraz doradza w sprawie kontraktów i umów poziomu usług.

Sourcing: Poziom 5

Bada dostawców i rynki i utrzymuje dogłębne zrozumienie środowiska komercyjnego, aby informować i rozwijać strategie handlowe i plany sourcingu. Doradza w sprawie analizy biznesowej w odniesieniu do alternatywnych modeli sourcingu oraz polityk i procedur obejmujących wybór dostawców, przetargów i zaopatrzenia. Kieruje zespołami ds. zaopatrzenia, zarządzającymi przetargami, procesem oceny i nabycia. Negocjuje z potencjalnymi partnerami i dostawcami, rozwijając kryteria i procedury akceptacji. Sporządza wersje robocze i składa umowy.

Sourcing: Poziom 6

Wpływa na zasady i procedury dotyczące wyboru dostawców, przetargów, zaopatrzenia i analizy porównawczej. Ustala strategie zaopatrzenia, standardy, metody, procesy i dobre praktyki w celu zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami i bezpieczeństwem informacji stron trzecich. Wskazuje partnerów zewnętrznych, angażując profesjonalistów z innych powiązanych dyscyplin. Gwarantuje dopasowanie warunków ogólnych do bieżącego ustawodawstwa i polityki. Kieruje procesem zaopatrzenia od wyjaśnienia wymagań od sporządzania, monitorowania i kończenia umów.

Sourcing: Poziom 7

Ponosi ogólną odpowiedzialność za zgodność z przepisami; zarządzanie łańcuchem dostaw; nadzór handlowy; polityki i procedury wyboru dostawców, przetargów i zaopatrzenia (włączając kryteria „wytworzyć lub kupić” oraz wydajność analizy porównawczej). Określa ogólne strategie zarządzania relacjami z dostawcami, włączając skuteczne relacje operacyjne na wszystkich poziomach. Ponosi odpowiedzialność za wdrożenie i przegląd procesów nabycia oraz za negocjowanie głównych umów.