Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Wizualizacja danych VISL

Proces interpretacji koncepcji, pomysłów i faktów przy użyciu prezentacji graficznych. Streszczanie i podsumowanie charakterystyki danych, ułatwienie wyłonienia możliwości, identyfikacji ryzyka, analizy trendów w celu ułatwienia skutecznego podejmowania decyzji. Przedstawianie ustaleń i spostrzeżeń dotyczących danych w kreatywny sposób w celu ułatwienia zrozumienia danych przez odbiorców technicznych i nietechnicznych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5

Wizualizacja danych: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Wizualizacja danych: Poziom 4

Stosuje różnorodne techniki wizualizacji i projektuje treść oraz wygląd wizualizacji danych. Przeprowadza i automatyzuje działania w celu skutecznego i terminowego tworzenia wizualizacji danych. Wybiera odpowiednie podejścia do wizualizacji spośród różnorodnych dostępnych opcji. Przyczynia się do poszukiwania i eksperymentowania w zakresie wizualizacji danych.

Wizualizacja danych: Poziom 5

Wyznacza cel i parametry wizualizacji danych. Sprawuje ogólną kontrolę w celu zapewnienia odpowiedniego wykorzystania narzędzi i technik wizualizacji danych. Formatuje i komunikuje wyniki, korzystając z tekstowych, liczbowych, graficznych i innych metod wizualizacji odpowiednich dla odbiorców docelowych. Doradza w zakresie odpowiedniego wykorzystania wizualizacji danych do różnych celów i kontekstów, aby umożliwić spełnienie wymagań. Rozwija plany pokazując sposób spełnienia potrzeb wskazanego użytkownika. Kieruje poszukiwaniem nowych podejść do wizualizacji danych.

Wizualizacja danych: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.