Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie ciągłością COPL

Oferowanie planowania i wsparcia w zakresie zarządzania ciągłością usług w ramach lub w bliskiej współpracy z funkcjami planującymi ciągłość biznesową całej organizacji. Wskazanie systemów informatycznych, które wspierają krytyczne procesy biznesowe. Ocena ryzyka dla dostępności krytycznych systemów, ich spójności i poufności. Koordynacja planowania, projektowania, testowania i utrzymania procedur oraz planów awaryjnych na wypadek narażenia i utrzymanie uzgodnionych poziomów ciągłości.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5

Zarządzanie ciągłością: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie ciągłością: Poziom 4

Wdraża i przyczynia się do rozwoju planu zarządzania ciągłością. Koordynuje ocenę ryzyka dla dostępności, spójności i poufności systemów wspierających krytyczne procesy biznesowe. Koordynuje planowanie, projektowanie i testowanie procedur konserwacji i planów awaryjnych.

Zarządzanie ciągłością: Poziom 5

Kieruje rozwojem i drożeniem planu zarządzania ciągłością. Wskazuje systemy informacyjne i komunikacyjne, które wspierają krytyczne procesy biznesowe i zarządza relacjami ze specjalistami odpowiadającymi za te systemy. Ocenia krytyczne ryzyka powiązane z działaniem systemów i wskazuje priorytetowe obszary usprawnień. Projektuje i wdraża strategie testowania, aby zapewnić, że plany i procedury ciągłości rozwiązują ryzyko na wypadek narażenia oraz zapewniają utrzymanie uzgodnionych poziomów ciągłości.

Zarządzanie ciągłością: Poziomy 6-7

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.