Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie magazynowaniem STMG

Planowanie, wdrożenie, konfiguracja i dostrojenie sprzętu i oprogramowania do magazynowania, obejmujące przechowywanie danych online, offline, zdalnych oraz poza siedzibą firmy (kopie zapasowe, archiwizacja i odzyskiwanie) oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami ustawowymi i dot. bezpieczeństwa.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Zarządzanie magazynowaniem: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie magazynowaniem: Poziom 3

Wykonuje regularne, wysokiej jakości, skalowalne kopie zapasowe i przywraca dane zgodnie z harmonogramem i śledzi przechowywanie poza zakładem. Przeprowadza udokumentowaną konfigurację przydziału magazynu, instalacji i konserwacji bezpiecznych systemów przechowywania zgodnie z ustaloną procedurą operacyjną. Wskazuje problemy operacyjne i przyczynia się do ich rozwiązania. Korzysta ze standardowych narzędzi do zarządzania i raportowania, aby gromadzić i sporządzać raporty z wykorzystania, jakości magazynu oraz tworzy statystyki dotyczące kopii zapasowej.

Zarządzanie magazynowaniem: Poziom 4

Przegląda dane dotyczące wydajności, przepustowości, dostępności oraz inne dane operacyjne i podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia naprawczej i proaktywnej konserwacji systemów przechowywania i kopii zapasowej, aby wspierać wymagania dotyczące ochrony i zabezpieczenia informacji biznesowych. Tworzy raporty i propozycje usprawnienia i przyczynia się do planowania i wdrożenia nowych instalacji i zaplanowanej konserwacji oraz zmian w ramach systemu. Przygotowuje i utrzymuje procedury operacyjne oraz zapewnia wiedzę techniczną oraz odpowiednie informacje dla kierownictwa.

Zarządzanie magazynowaniem: Poziom 5

Zarządza systemami przechowywania i tworzenia kopii zapasowych w celu zapewnienia uzgodnionych poziomów usług. Ponosi odpowiedzialność za tworzenie, poprawę i obsługę jakości usług IT przy optymalnym wykorzystaniu zasobów, zapewnieniu bezpieczeństwa danych, dostępności i integralności danych biznesowych. Rozwija standardy, procedury i wytyczne wdrożenia ochrony danych oraz funkcji odzyskiwania danych na wypadek awarii w odniesieniu do wszystkich aplikacji biznesowych oraz danych, korzystając z różnych urządzeń online i offline.

Zarządzanie magazynowaniem: Poziom 6

Rozwija strategie zarządzania magazynem i danymi w oparciu o poziom ważności informacji, zgodność zarządzania z wymaganiami ustawowymi i dot. bezpieczeństwa. Dostosowuje inwestycje w zarządzanie przechowywaniem do polityk zarządzania danymi, aby spełnić cele biznesowe w oparciu o wartość informacji, klasyfikację danych, punkty odzyskiwania oraz cele dotyczące czasu przywracania.

Zarządzanie magazynowaniem: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.