Technologia częstotliwości radiowej RFEN

Wdrożenie, integracja, kalibracja, dostrojenie i konserwacja elementów analogowych oraz stosujących częstotliwości radiowe (RF) w systemach IT.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 2

Pomaga podczas konfiguracji, dostrojenia i kontroli funkcjonalnych elementów radiowych/analogowych. Rozwiązuje usterki aż do poziomu linowego elementu wymiennego (LRU) lub stosuje eskalację zgodnie z daną procedurą. Przeprowadza kontrole pewności użytkownika i eskaluje usterki zgodnie z danymi procedurami.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 3

Wdraża, konfiguruje, dostraja i kalibruje elementy radiowe/analogowe, przestrzegając harmonogramów konserwacji i korzystając z odpowiednich narzędzi i sprzętu testowego. Przeprowadza modyfikacje sprzętu/oprogramowania sprzętowego. Interpretuje wskaźniki dot. automatycznych usterek/wydajności i rozwiązuje usterki aż do poziomu oddzielnych elementów lub stosuje eskalację zgodnie z daną procedurą.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 4

Bada i rozwiązuje usterki systemowe, korzystając z różnorodnych narzędzi i technik diagnostycznych. Przeprowadza ponowną konfigurację sprzętu w celu ominięcia tymczasowych awarii.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 5

Opracowuje harmonogramy i procedury konserwacji. Zatwierdza modernizację i modyfikację sprzętu. Monitoruje wydajność systemu, zaleca modyfikacje urządzeń i zmiany w procedurach operacyjnych, metodach i harmonogramach serwisowania.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 6

Określa wymagania dotyczące jakości urządzeń stosujących częstotliwości radiowe i wyznacza zasady konserwacji.