Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Doradztwo CNSL

Udzielanie porad i zaleceń w oparciu o wiedzę i doświadczenie, aby sprostać potrzebom klienta. Możliwość zajmowania się jednym specjalistycznym obszarem tematycznym lub szerokim zakresem wiedzy w celu rozwiązywania problemów strategicznych firmy. Może także obejmować wdrażanie wszelkich uzgodnionych rozwiązań.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Doradztwo: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Doradztwo: Poziom 5

Bierze odpowiedzialność za zrozumienie wymagań klienta, gromadzenie danych, zapewnianie analizy i rozwiązania problemu. Wskazuje, ocenia i zaleca opcje oraz w razie konieczności wdrożenie. Współpracuje oraz ułatwia pracę grup udziałowców w ramach formalnych i nieformalnych umów konsultacyjnych. Dąży do pełnego spełnienia potrzeb klienta, wzmacniając możliwości i skuteczność personelu klienta poprzez gwarantowanie odpowiedniego zrozumienia i wykorzystania proponowanych rozwiązań.

Doradztwo: Poziom 6

Zarządza świadczeniem usług konsultacyjnych i/lub kierowaniem zespołem konsultantów. W ramach własnego obszaru wiedzy zapewnia porady i wytyczne dla konsultantów i/lub klientów poprzez zaangażowanie w świadczenie usług konsultacyjnych. Angażuje się w pracę dla klientów i utrzymuje relacje z nimi. Ustala porozumienia/umowy i zarządza ich realizacją oraz wycofaniem.

Doradztwo: Poziom 7

Bierze odpowiedzialność za istotny obszar doradztwa, włączając rozwój praktyki, propozycje/sprzedaż dla klientów zewnętrznych lub wewnętrznych, prowadzenie klienta i zarządzanie oferowaniem usług konsultacyjnych z szerokiego zakresu tematów.