Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Lista umiejętności od A do Z

Tytuł Kod umiejętności
Administrowanie bazami danych DBAD
Administrowanie zabezpieczeniami SCAD
Akceptacja usługi SEAC
Analityka INAN
Analiza doświadczeń użytkownika UNAN
Analizy biznesowe BUAN
Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL
Architektura rozwiązania ARCH
Badania RSCH
Badania dot. użytkownika URCH
Bezpieczeństwo informacji SCTY
Cyfrowa analiza kryminalistyczna DGFS
Definicja wymagań i zarządzanie REQM
Doradztwo CNSL
Dostawa szkolenia ETDL
Infrastruktura IT ITOP
Innowacje INOV
Instalacja/likwidacja systemu HSIN
Integracja i tworzenie systemów SINT
Inżynieria bezpieczeństwa SFEN
Konfiguracja przenoszenia oprogramowania / programów PORT
Koordynacja systemów informacyjnych ISCO
Marketing MKTG
Metody i narzędzia METL
Modelowanie biznesowe BSMO
Modelowanie danych i projektowanie DTAN
Monitoring wschodzących technologii EMRG
Nauczanie i tworzenie tematów TEAC
Obsługa aplikacji ASUP
Obsługa portfolio, programów i projektów PROF
Obsługa sieci NTAS
Ocena bezpieczeństwa SFAS
Ocena doświadczeń użytkownika USEV
Ocena kompetencji LEDA
Oprogramowanie systemowe SYSP
Planowanie sieci NTPL
Planowanie strategiczne ITSP
Planowanie wdrożenia zarządzania zmianą CIPM
Pomiar MEAS
Porady specjalistyczne TECH
Pozyskiwanie środków RESC
Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG
Projekt bazy danych DBDS
Projekt doświadczeń użytkownika HCEV
Projekt sieci NTDS
Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR
Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI
Projektowanie oprogramowania SWDN
Projektowanie sprzętu HWDE
Projektowanie systemów DESN
Publikowanie treści informacji ICPM
Rozwój animacji ADEV
Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych RESD
Rozwój zawodowy PDSV
Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV
Sourcing SORC
Sprzedaż SALE
Technologia częstotliwości radiowej RFEN
Testowanie TEST
Testowanie procesów biznesowych BPTS
Testy penetracyjne PENT
Tworzenie treści informacji INCA
Usprawnianie procesów biznesowych BPRE
Weryfikacja zgodności CORE
Wizualizacja danych VISL
Wprowadzanie i wdrażanie RELM
Wsparcie obsługi klienta CSMG
Wsparcie sprzedaży SSUP
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS
Zapewnienie jakości QUAS
Zarządzanie aktywami ASMG
Zarządzanie ciągłością COPL
Zarządzanie danymi DATM
Zarządzanie dostawcami SUPP
Zarządzanie dostępnością AVMT
Zarządzanie finansowe FMIT
Zarządzanie informacjami IRMG
Zarządzanie IT ITMG
Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie GOVN
Zarządzanie jakością QUMG
Zarządzanie konfiguracją CFMG
Zarządzanie kontraktami ITCM
Zarządzanie korzyściami BENM
Zarządzanie magazynowaniem STMG
Zarządzanie obiektami DCMA
Zarządzanie portfolio POMG
Zarządzanie poziomem usług SLMO
Zarządzanie problemem PBMG
Zarządzanie produktem PROD
Zarządzanie programem PGMG
Zarządzanie projektem PRMG
Zarządzanie relacjami RLMT
Zarządzanie rozwojem systemów DLMG
Zarządzanie ryzykiem w biznesie BURM
Zarządzanie szkoleniami i rozwojem ETMG
Zarządzanie wiedzą KNOW
Zarządzanie wydajnością CPMG
Zarządzanie wynikami PEMT
Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM
Zarządzanie zdarzeniami USUP
Zarządzanie zmianą CHMG
Zrównoważony rozwój SUST