Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Widok danych Big Data / Data science

Umiejętności w skrócie

Umiejętności według kategorii
KategoriaUmiejętnośćPoziomy
Umiejętności zarządzania danymiZarządzanie informacjami IRMG4567
Planowanie strategiczne ITSP567
Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie GOVN567
Koordynacja systemów informacyjnych ISCO67
Zarządzanie danymi DATM23456
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS567
Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL567
Zarządzanie relacjami RLMT4567
Kultura danych i umiejętnościUsprawnianie procesów biznesowych BPRE567
Innowacje INOV567
Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV567
Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI567
Metody i narzędzia METL3456
Zarządzanie wiedzą KNOW234567
Pomiar MEAS3456
Planowanie wdrożenia zarządzania zmianą CIPM56
Ocena kompetencji LEDA3456
Dostawa szkolenia ETDL345
Zarządzanie wynikami PEMT456
Umiejętności zarządzania cyklem życia danychZarządzanie rozwojem systemów DLMG567
Architektura rozwiązania ARCH456
Definicja wymagań i zarządzanie REQM23456
Modelowanie danych i projektowanie DTAN2345
Projekt bazy danych DBDS345
Analizy biznesowe BUAN3456
Projektowanie systemów DESN456
Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG23456
Testowanie procesów biznesowych BPTS456
Testowanie TEST123456
Analityka INAN34567
Wizualizacja danych VISL45
Tworzenie treści informacji INCA123456
Publikowanie treści informacji ICPM123456
Administrowanie bazami danych DBAD2345
Zarządzanie dostępnością AVMT456
Zarządzanie magazynowaniem STMG3456
Zarządzanie wydajnością CPMG456
Bezpieczeństwo danych i umiejętności jakościoweZarządzanie jakością QUMG34567
Weryfikacja zgodności CORE3456
Zapewnienie jakości QUAS3456
Bezpieczeństwo informacji SCTY34567
Administrowanie zabezpieczeniami SCAD123456
Zarządzanie ryzykiem w biznesie BURM4567
Zarządzanie ciągłością COPL45