Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Kultura DevOps

Kultura DevOps

Inżynieria cyklu życia systemów i oprogramowania SLEN

Ustanowienie i wdrożenie środowiska do rozwoju, ciągłe doskonalenie i bezpieczna obsługa produktów i usług w zakresie oprogramowania i systemów.

Zarządzanie ryzykiem BURM

Planowanie i wdrażanie procesów i procedur w całej organizacji w celu zarządzania ryzykiem wpływającym na sukces lub integralność przedsiębiorstwa.

Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI

Planowanie, projektowanie i wdrażanie zintegrowanej struktury i kultury organizacyjnej.

Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV

Zapewnienie przywództwa, porad i wsparcia we wdrożeniu w celu oceny możliwości organizacyjnych oraz identyfikacji, wyznaczenia priorytetów i wdrożenia ulepszeń.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT

Wywieranie wpływu na postawy, decyzje i działania udziałowców dla obopólnych korzyści.

Ocena kompetencji LEDA

Ocenianie wiedzy, umiejętności, kompetencji i zachowań za pomocą dowolnych środków, formalnych lub nieformalnych, w odniesieniu do ram takich jak SFIA.

Pomiar MEAS

Rozwijanie i obsługa zdolności pomiarowych w celu wspierania uzgodnionych potrzeb informacyjnych organizacji.

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, szacowanie i wykonywanie prac związanych z rozwojem systemów zgodnie z czasem, budżetem i celami jakościowymi.

Zarządzanie wiedzą KNOW

Zarządzanie istotną wiedzą w celu tworzenia wartości dla organizacji.

Zarządzanie wynikami PEMT

Poprawa wyników organizacji poprzez rozwój wydajności jednostek i grup roboczych w celu osiągnięcia uzgodnionych celów z wymiernymi rezultatami.

Doświadczenie pracowników EEXP

Zwiększanie zaangażowania pracowników i doskonalenie sposobów pracy, wzmacnianie pozycji pracowników oraz wspieranie ich zdrowia i dobrego samopoczucia