Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Automatyzacja DevOps

Automatyzacja DevOps

Zarządzanie konfiguracją CFMG

Planowanie, identyfikacja, kontrola, rozliczanie i audyt elementów konfiguracji (CI) i ich wzajemnych powiązań.

Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG

Rozwijanie komponentów oprogramowania w celu dostarczenia wartości dla udziałowców.

Testowanie TEST

Badanie produktów, systemów i usług w celu oceny zachowania oraz tego, czy spełniają one określone lub nieokreślone wymagania i cechy.

Integracja i tworzenie systemów SINT

Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań mających na celu syntezę elementów systemu w celu stworzenia systemów operacyjnych, produktów lub usług.

Wprowadzanie i wdrażanie RELM

Stosowanie procesów, systemów i funkcji wymaganych do udostępnienia nowych i zmienionych usług i funkcji.

Prowadzenie testów akceptacyjnych BPTS

Zatwierdzanie systemów, produktów, procesów biznesowych lub usług w celu określenia, czy kryteria akceptacji zostały spełnione.

Administrowanie bazami danych DBAD

Instalowanie, konfigurowanie, monitorowanie, utrzymywanie i poprawianie wydajności baz danych i magazynów danych.

Infrastruktura IT ITOP

Wdrażanie, konfigurowanie i obsługa infrastruktury IT.