Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Sposoby pracy DevOps

Sposoby pracy DevOps

Metody i narzędzia METL

Zapewnienie przyjęcia i efektywnego wykorzystania metod i narzędzi w całej organizacji.

Definicja wymagań i zarządzanie REQM

Zarządzanie wymaganiami przez cały cykl życia dostawy i eksploatacji.

Projektowanie oprogramowania SWDN

Specyfikowanie i projektowanie oprogramowania w celu spełnienia określonych wymagań poprzez przestrzeganie uzgodnionych standardów i zasad projektowania.

Architektura rozwiązania ARCH

Opracowywanie i komunikowanie wielowymiarowej architektury rozwiązania w celu osiągnięcia uzgodnionych wyników biznesowych.

Projektowanie systemów DESN

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań i uzgodnionych architektur systemów.

Zarządzanie problemem PBMG

Zarządzanie cyklem życia wszystkich problemów, które wystąpiły lub mogą wystąpić podczas dostarczania usługi.

Zarządzanie zdarzeniami USUP

Koordynowanie reakcji na zgłoszenia zdarzeń, minimalizowanie negatywnych skutków i jak najszybsze przywracanie usług.

Ocena luk z zabezpieczeniach VUAS

Identyfikowanie i klasyfikowanie luk w zabezpieczeniach sieci, systemów i aplikacji oraz łagodzenie lub eliminowanie ich skutków.

Testy penetracyjne PENT

Testowanie skuteczności kontroli bezpieczeństwa poprzez emulację narzędzi i technik prawdopodobnych napastników.

Kontrola zmian CHMG

Ocena ryzyka związanego z proponowanymi zmianami oraz zapewnienie, że zmiany w produktach, usługach lub systemach są kontrolowane i koordynowane.

Bezpieczeństwo informacji SCTY

Definiowanie i stosowanie ram kontroli bezpieczeństwa i strategii zarządzania bezpieczeństwem.