Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Zarządzanie usługami

Zarządzanie usługami

Zarządzanie poziomem usług SLMO

Uzgadnianie celów dla poziomów usług oraz ocena i monitorowanie świadczenia usług i zarządzanie nim w odniesieniu do tych celów.

Zarządzanie katalogiem usług SCMG

Zapewnienie klientom i użytkownikom źródła spójnej informacji o dostępnych usługach i produktach.

Zarządzanie dostępnością AVMT

Zapewnienie, że usługi zapewniają uzgodniony poziom dostępności, aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom biznesu.

Zarządzanie wydajnością CPMG

Zapewnienie, że komponenty usług mają pojemność i wydajność, która sprosta bieżącym i planowanym potrzebom biznesowym.

Zarządzanie zdarzeniami USUP

Koordynowanie reakcji na zgłoszenia zdarzeń, minimalizowanie negatywnych skutków i jak najszybsze przywracanie usług.

Zarządzanie problemem PBMG

Zarządzanie cyklem życia wszystkich problemów, które wystąpiły lub mogą wystąpić podczas dostarczania usługi.

Kontrola zmian CHMG

Ocena ryzyka związanego z proponowanymi zmianami oraz zapewnienie, że zmiany w produktach, usługach lub systemach są kontrolowane i koordynowane.

Zarządzanie aktywami ASMG

Zarządzanie pełnym cyklem życia aktywów od ich nabycia poprzez eksploatację, utrzymanie aż do utylizacji.

Akceptacja usługi SEAC

Zarządzanie procesem uzyskiwania formalnego potwierdzenia, że kryteria akceptacji usługi zostały spełnione.