Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Usługi bezpieczeństwa

Usługi bezpieczeństwa

Operacje bezpieczeństwa SCAD

Świadczenie usług zarządczych, technicznych i administracyjnych w celu wdrożenia kontroli bezpieczeństwa i strategii zarządzania bezpieczeństwem.

Ocena luk z zabezpieczeniach VUAS

Identyfikowanie i klasyfikowanie luk w zabezpieczeniach sieci, systemów i aplikacji oraz łagodzenie lub eliminowanie ich skutków.

Cyfrowa analiza kryminalistyczna DGFS

Odzyskiwanie i badanie materiałów znalezionych w urządzeniach cyfrowych.

Testy penetracyjne PENT

Testowanie skuteczności kontroli bezpieczeństwa poprzez emulację narzędzi i technik prawdopodobnych napastników.