Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Inżynieria bezpieczeństwa SFEN

Stosowanie odpowiednich metod w celu zapewnienia bezpieczeństwa we wszystkich fazach cyklu życia rozwoju systemów związanych z bezpieczeństwem.

Uwagi zawierające wskazówki

Systemy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa to takie, w których awaria systemu mogłaby zaszkodzić życiu ludzkiemu, innym istotom żywym, strukturom fizycznym lub środowisku. 

Działania mogą obejmować między innymi:

  • analizę zagrożeń bezpieczeństwa i ryzyka
  • specyfikację wymogów bezpieczeństwa
  • projektowanie architektoniczne systemów związanych z bezpieczeństwem
  • projektowanie metod formalnych
  • walidację i weryfikację bezpieczeństwa
  • przygotowywanie raportu z analizy bezpieczeństwa
  • stosowanie ogólnych standardów bezpieczeństwa, takich jak IEC 61508, IEC 61511 lub standardy bezpieczeństwa specyficzne dla danej branży.

Bezpieczeństwo systemu jest projektowane i mierzone za pomocą poziomów bezpieczeństwa opartych na analizie zagrożeń i ryzyka.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziomy 1-2

Ta umiejętność nie jest zazwyczaj obserwowana ani praktykowana na tych poziomach odpowiedzialności i rozliczalności.

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziom 3

Asystuje w analizie zagrożeń i ryzyka na etapie opracowania i wdrażania systemu, stosując uzgodnione metody i procedury. Dokumentuje wyniki działań związanych z analizą zagrożeń i ryzyka. Pomaga w zbieraniu dowodów zapewnienia bezpieczeństwa przy użyciu odpowiednich metod i narzędzi. Wykonuje wszystkie prace zgodnie z ustalonymi standardami bezpieczeństwa, technicznymi i jakościowymi.

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziom 4

Przyczynia się do identyfikowania, analizowania i dokumentowania zagrożeń i ryzyka związanego z bezpieczeństwem przy użyciu uzgodnionych metod i procedur. Uczestniczy w określaniu wymogów bezpieczeństwa. Analizuje i dokumentuje wyniki walidacji bezpieczeństwa na etapie opracowania i wdrażania systemu. Uczestniczy w opracowywaniu i utrzymywaniu planów zapewnienia bezpieczeństwa projektu oraz gromadzi dowody zapewnienia bezpieczeństwa w celu przygotowania raportu z analizy bezpieczeństwa.

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziom 5

Identyfikuje i analizuje zagrożenia oraz przyczynia się do identyfikacji i oceny środków redukcji ryzyka, zapewniając ich odpowiednie udokumentowanie. Określa architektury systemów związanych z bezpieczeństwem dla zdefiniowanych poziomów bezpieczeństwa. Opracowuje i utrzymuje plany zapewnienia bezpieczeństwa projektu. Monitoruje wdrażanie i zgodność. Zapewnia, że dowody zapewnienia bezpieczeństwa są gromadzone w celu przygotowania raportu z analizy bezpieczeństwa. Współpracuje z architektami systemów, projektantami i programistami w celu zapewnienia realizacji wymagań bezpieczeństwa.

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziom 6

Ponosi pełną odpowiedzialność za analizę zagrożeń i ocenę ryzyka, projektowanie architektury systemów związanych z bezpieczeństwem oraz planowanie zgodności z wymogami bezpieczeństwa. Kieruje definiowaniem i przydzielaniem wymagań bezpieczeństwa dla systemu, zgodnie z jego charakterem i wymaganym poziomem bezpieczeństwa. Odpowiada za aspekty związane z bezpieczeństwem wielu złożonych projektów lub projektów o wysokim poziomie integralności bezpieczeństwa.

Inżynieria bezpieczeństwa: Poziom 7

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.