Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Rozwój animacji ADEV

Projektowanie i rozwój animowanych i interaktywnych systemów, takich jak gry i symulacje.

Uwagi zawierające wskazówki

Rozwój animacji obejmuje wykorzystanie specjalistycznych narzędzi i technik, takich jak – między innymi – makiety, schematy interakcji i animacja szkieletowa.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Rozwój animacji: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Rozwój animacji: Poziom 3

Buduje komponenty wizualne i dźwiękowe. Korzysta z narzędzi projektowych do tworzenia szybkich prototypów stron internetowych. Korzysta z narzędzi projektowania wizualnego i technik modelowania organicznego do tworzenia i animowania wirtualnych postaci w ramach projektu gry lub systemu.

Rozwój animacji: Poziom 4

Buduje komponenty wizualne i dźwiękowe oraz integruje je ze strukturą systemu, zazwyczaj przy użyciu silnika gier. Korzysta z narzędzi projektowych do rozwoju szybkiego prototypowania stron internetowych i oceny opłacalności koncepcji projektowych. Korzysta ze złożonych narzędzi do projektowania wizualnego oraz technik modelowania organicznego do tworzenia i animowania wirtualnych postaci w kontekście projektu gry lub systemu.

Rozwój animacji: Poziom 5

Zarządza iteracjami projektu i scenariusza, dokumentując ogólny przepływ oraz architekturę gry lub podobnego systemu. Rozwija struktury koncepcji w ramach schematów projektowania, aby stworzyć wysokiej klasy struktury i architektury środowiska wykonawczego do stron internetowych.

Rozwój animacji: Poziom 6

Zapewnia ogólne wytyczne kreatywne podczas tworzenia koncepcji i projektowania produktów animacyjnych, takich jak gry i symulacje.

Rozwój animacji: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.