Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Dane i analityka

Dane i analityka

Zarządzanie danymi DATM

Opracowywanie i wdrażanie planów, polityk i praktyk, które kontrolują, chronią i optymalizują wartość zasobów danych.

Modelowanie danych i projektowanie DTAN

Opracowywanie modeli i diagramów w celu reprezentacji i komunikacji wymagań dotyczących danych i zasobów danych.

Projekt bazy danych DBDS

Specyfikowanie, projektowanie i utrzymywanie mechanizmów przechowywania i dostępu do danych.

Inżynieria danych DENG

Projektowanie, budowanie, operacjonalizacja, zabezpieczanie i monitorowanie potoków danych oraz magazynów danych.

Administrowanie bazami danych DBAD

Instalowanie, konfigurowanie, monitorowanie, utrzymywanie i poprawianie wydajności baz danych i magazynów danych.

Nauka o danych DATS

Stosowanie matematyki, statystyki, eksploracji danych i technik modelowania predykcyjnego w celu uzyskania wglądu, przewidywania zachowań i generowania wartości z danych.

Uczenie maszynowe MLNG

Rozwijanie systemów, które uczą się poprzez doświadczenie i wykorzystanie danych.

Analityka biznesowa BINT

Opracowywanie, tworzenie i dostarczanie regularnych i jednorazowych informacji zarządczych w celu zapewnienia wglądu i pomocy w podejmowaniu decyzji.

Wizualizacja danych VISL

Ułatwianie zrozumienia danych poprzez przedstawianie koncepcji, idei i faktów za pomocą reprezentacji graficznych.