Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Nauki obliczeniowe

Nauki obliczeniowe

Modelowanie naukowe SCMO

Stosowanie symulacji komputerowej i innych form obliczeń do rozwiązywania rzeczywistych problemów w dyscyplinach naukowych.

Analiza numeryczna NUAN

Tworzenie, analizowanie, implementowanie, testowanie i ulepszanie algorytmów do numerycznego rozwiązywania problemów matematycznych.

Obliczenia o wysokiej wydajności HPCC

Wykorzystanie zaawansowanych systemów komputerowych i specjalnych technik programowania do rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych.