Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Technologia częstotliwości radiowej RFEN

Projektowanie, instalowanie i konserwacja urządzeń i oprogramowania wykorzystujących częstotliwości radiowe.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • ocenę i wybór urządzeń i oprogramowania
  • integrowanie podsystemów częstotliwości radiowej (RF) w większe systemy
  • kalibrowanie, dostrajanie i konserwację urządzeń i oprogramowania
  • odbieranie, przesyłanie i konwertowanie danych pomiędzy urządzeniami analogowymi i cyfrowymi, zgodnie ze standardami branżowymi i regulacyjnymi
  • opracowywanie, integrowanie i konfigurowanie anten, czytników i nadajników w formie sprzętu lub oprogramowania, w tym radia programowalnego (SDR), identyfikacji radiowej (RFID), komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), Bluetooth i Wi-Fi
  • przestrzeganie ustalonych standardów bezpieczeństwa, ochrony i jakości.

Zastosowania tej umiejętności obejmują m.in.:

  • bezprzewodowe sieci lokalne
  • systemy łączności bezprzewodowej dla głosu, danych i obrazu – komórkowe systemy radiowe, systemy globalnego pozycjonowania i wojskowe sieci łączności
  • systemy nawigacji i czujników.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 2

Asystuje przy ustawianiu, dostrajaniu i kontroli działania urządzeń i oprogramowania wykorzystujących częstotliwości radiowe. Rozwiązuje usterki aż do poziomu jednostki wymiennej lub eskaluje je zgodnie z określonymi procedurami. Przeprowadza kontrole zaufania użytkownika i eskaluje usterki zgodnie z określonymi procedurami. Integruje urządzenia RF z aplikacjami programowymi za pomocą konfiguracji statycznych.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 3

Wdraża, konfiguruje, dostraja i kalibruje urządzenia i oprogramowanie RF zgodnie z harmonogramem konserwacji, przy użyciu odpowiednich narzędzi i sprzętu testowego. Wprowadza modyfikacje sprzętowe/firmware. Interpretuje automatyczne wskazania usterek/wydajności i rozwiązuje usterki aż do poziomu pojedynczego elementu lub eskaluje zgodnie z określonymi procedurami. Wdraża protokoły komunikacyjne pomiędzy elementami systemu zgodnie ze zdefiniowanymi standardami. Integruje urządzenia RF z aplikacjami programowymi, włączając w to dynamiczną rekonfigurację elementów pod kontrolą oprogramowania w celu optymalizacji ich wydajności operacyjnej.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 4

Bada i rozwiązuje usterki w całym systemie przy użyciu szerokiego zakresu narzędzi i technik diagnostycznych. Przeprowadza ponowną konfigurację sprzętu w celu obejścia tymczasowych przerw w dostawie prądu. Określa, wybiera i integruje urządzenia RF w systemie. Definiuje wewnętrzne protokoły komunikacyjne do transmisji na dostępnych częstotliwościach. Przeprowadza ponowną konfigurację urządzeń i oprogramowania w celu optymalizacji wydajności.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 5

Monitoruje wydajność systemu, zaleca modyfikacje sprzętu i zmiany w procedurach operacyjnych, metodach i harmonogramach serwisowania. Opracowuje harmonogramy i procedury konserwacji. Zatwierdza modernizacje i modyfikacje sprzętu. Przegląda standardy przemysłowe i krajowe dotyczące odpowiednich protokołów i przepisów RF. Mierzy i ocenia skuteczność urządzeń i oprogramowania RF.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 6

Zapewnia ogólne kierownictwo i przywództwo w zakresie wykorzystania urządzeń i oprogramowania opartego na technologii RF. Określa wymagania dotyczące działania urządzeń o częstotliwości radiowej i wyznacza zasady konserwacji. Identyfikuje możliwości wykorzystania nowych technologii i ulepszenia istniejących technologii i praktyk. Opracowuje skuteczne strategie wdrażania i zamówień.

Technologia częstotliwości radiowej: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.