Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Zarządzanie umiejętnościami

Zarządzanie umiejętnościami

Zarządzanie szkoleniami i rozwojem ETMG

Świadczenie usług w zakresie zarządzania, doradztwa i administracji w celu wspierania rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR

Projektowanie i opracowywanie zasobów służących przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zmianie zachowań.

Dostawa szkolenia ETDL

Przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i zmiana zachowań z wykorzystaniem szeregu technik, zasobów i mediów.

Ocena kompetencji LEDA

Ocenianie wiedzy, umiejętności, kompetencji i zachowań za pomocą dowolnych środków, formalnych lub nieformalnych, w odniesieniu do ram takich jak SFIA.

Obsługa systemu certyfikacji CSOP

Projektowanie, opracowywanie i obsługa systemów certyfikacji, akredytacji i poświadczeń, w tym cyfrowych poświadczeń lub odznak.

Nauczanie TEAC

Realizowanie i ocenianie programów nauczania w zorganizowanym i systematycznym środowisku edukacyjnym.

Formacja przedmiotu SUBF

Określanie, projektowanie i rozwijanie programów nauczania w zorganizowanym i systematycznym środowisku edukacyjnym.