Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Formacja przedmiotu SUBF

Określanie, projektowanie i rozwijanie programów nauczania w zorganizowanym i systematycznym środowisku edukacyjnym.

Uwagi zawierające wskazówki

Formacja przedmiotu skupia się na:

  • opracowywaniu programów nauczania w celu wspierania rozwoju zrozumienia zasad, podejść i praktyk, które leżą u podstaw poszczególnych tematów i obszarów wiedzy 
  • włączeniu istotnych pojawiających się technologii i technik, na które obecni uczniowie muszą być przygotowani. 

Zakres ten może obejmować programy nauczania dla edukacji formalnej lub dla niezależnych organów egzaminacyjnych.

Umiejętność ta ma charakter ogólny i może być stosowana do tworzenia i rozwijania programów nauczania dla dowolnego tematu lub obszaru wiedzy:

  • tematy i obszary wiedzy, które wspierają dowolną z umiejętności opisanych w ramach SFIA
  • oraz zastosowanie tych tematów i obszarów wiedzy w innych dyscyplinach i praktykach.

W kontekście programów nauczania informatyki i IT poruszane tematy to zazwyczaj:

  • powszechne umiejętności cyfrowe potrzebne do bezpiecznego korzystania ze świata cyfrowego, uczestniczenia w nim i wnoszenia do niego wkładu w codziennym życiu i pracy
  • podstawowe i bardziej zaawansowane aspekty konkretnych tematów i obszarów wiedzy, w tym nowo powstających technologii i nowych zastosowań dla istniejących technologii
  • idee myślenia obliczeniowego i zastosowania pojęć obliczeniowych w życiu codziennym i w praktyce zawodowej.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Formacja przedmiotu: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Formacja przedmiotu: Poziom 4

Przyczynia się do rozwoju programu nauczania, wybierając lub określając treści programowe lub metody oceny dla jednego lub więcej obszarów specjalistycznych.

Formacja przedmiotu: Poziom 5

Przyczynia się do specyfikacji i rozwoju programów nauczania i oceny w kontekście edukacyjnym lub dla niezależnego organu egzaminacyjnego.

Formacja przedmiotu: Poziom 6

Prowadzi specyfikację i rozwój programów nauczania i oceny w kontekście edukacyjnym lub dla niezależnego organu egzaminacyjnego. Przyczynia się do rozwoju strategii ewolucji programów nauczania. Zapewnia, że w programach nauczania reprezentowane są odpowiednie bieżące badania w danej dziedzinie.

Formacja przedmiotu: Poziom 7

Zatwierdza program nauczania i strategie oceny dla szerokiego zakresu programów nauczania lub ścieżek kształcenia. Kieruje określaniem, wdrażaniem i monitorowaniem programów nauczania w celu spełnienia odpowiednich wzorców i ram ustawowych i zawodowych. Opracowuje strategie ewolucji programów nauczania w czasie. Włącza pojawiające się tematy dziedzinowe i pedagogiczne do planów przyszłych programów nauczania.