Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Zarządzanie pracownikami

Zarządzanie pracownikami

Zarządzanie wynikami PEMT

Poprawa wyników organizacji poprzez rozwój wydajności jednostek i grup roboczych w celu osiągnięcia uzgodnionych celów z wymiernymi rezultatami.

Doświadczenie pracowników EEXP

Zwiększanie zaangażowania pracowników i doskonalenie sposobów pracy, wzmacnianie pozycji pracowników oraz wspieranie ich zdrowia i dobrego samopoczucia

Wsparcie organizacyjne OFCL

Wspieranie grup roboczych we wdrażaniu zasad i praktyk efektywnej pracy zespołowej ponad granicami organizacyjnymi i specjalizacjami zawodowymi.

Rozwój zawodowy PDSV

Ułatwianie rozwoju zawodowego jednostek zgodnie z ich celami zawodowymi i wymaganiami organizacyjnymi.

Planowanie siły roboczej WFPL

Oszacowanie zapotrzebowania na personel i umiejętności oraz zaplanowanie podaży niezbędnej do zaspokojenia tego zapotrzebowania.

Pozyskiwanie środków RESC

Pozyskiwanie, wdrażanie i włączanie zasobów.