Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 2

Autonomia

Pracuje pod rutynowym kierownictwem. Wykazuje się ograniczoną swobodą podczas rozwiązywania problemów lub zapytań. Pracuje, korzystając z częstych odniesień do innych osób.

Wpływ

Współpracuje i może wpływać na bezpośrednich współpracowników. Może mieć pewien kontakt zewnętrzny z klientami, dostawcami i partnerami. Może mieć większy wpływ we własnej dziedzinie. Ma świadomość konieczności współpracy z zespołem i reprezentuje potrzeby użytkowników/klientów.

Złożoność

Wykonuje różnorodne czynności zawodowe w różnych środowiskach. Może przyczyniać się do rozwiązywania rutynowych problemów.

Wiedza

Stosuje niezbędną wiedzę ogólną, którą zazwyczaj można znaleźć w branżowych dziedzinach wiedzy. Zyskał podstawową wiedzę na temat danej domeny. Przyswaja nowe informacje prezentowane w systematyczny sposób i skutecznie je stosuje.

Umiejętności biznesowe

Ma wystarczające umiejętności komunikacyjne do skutecznego dialogu z klientami, dostawcami i partnerami.

Może pracować w zespole. Potrafi planować, układać harmonogramy i monitorować własną pracę w krótkich terminach. Wykazuje się racjonalnym i zorganizowanym podejściem do pracy.

Rozumie i stosuje odpowiednie metody, narzędzia i aplikacje.

Wskazuje i negocjuje własne możliwości rozwoju.

Ma pełną świadomość i przestrzega niezbędnych praktyk bezpieczeństwa organizacyjnego oczekiwanych od pracowników.