Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Zarządzanie udziałowcami

Zarządzanie udziałowcami

Sourcing SORC

Zarządzanie zaopatrzeniem lub zleceniami na produkty i usługi lub udzielanie porad w tym zakresie.

Zarządzanie dostawcami SUPP

Dostosowanie celów i działań organizacji w zakresie wyników dostawcy do strategii i planów sourcingowych, równoważenia kosztów, wydajności i jakości usług.

Zarządzanie kontraktami ITCM

Zarządzanie i kontrola nad obsługą formalnych kontraktów na dostawę produktów i usług.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT

Wywieranie wpływu na postawy, decyzje i działania udziałowców dla obopólnych korzyści.

Wsparcie obsługi klienta CSMG

Zarządzanie i obsługa funkcji obsługi klienta lub biura obsługi klienta.

Administracja biznesowa ADMN

Zarządzanie i wykonywanie usług i zadań administracyjnych w celu umożliwienia osobom fizycznym, zespołom i organizacjom osiągnięcia sukcesu w realizacji ich celów.