Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Widok SFIA: Porady i wskazówki

Porady i wskazówki

Doradztwo CNSL

Udzielanie porad i rekomendacji, na podstawie wiedzy i doświadczenia, w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

Porady specjalistyczne TECH

Udzielanie autorytatywnych porad i wskazówek w specjalistycznej dziedzinie.

Metody i narzędzia METL

Zapewnienie przyjęcia i efektywnego wykorzystania metod i narzędzi w całej organizacji.