Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

SFIA 8

SFIA 8 to nowa wersja globalnych ram umiejętności i kompetencji dla cyfrowego świata.

SFIA 8 summary chart

Tło

Ewolucja SFIA

Po raz pierwszy opublikowane w 2000 r. SFIA ewoluowały w wyniku kolejnych aktualizacji na podstawie opinii ekspertów i ich globalnych użytkowników, aby zapewnić, że pozostają adekwatne i przydatne dla potrzeb branży i biznesu.

Standard SFIA powstał jako ramy dla społeczności ICT. Ewoluował on w kierunku ram określających umiejętności i kompetencje wymagane przez specjalistów z dziedziny biznesu i technologii, którzy projektują, opracowują, wdrażają, zarządzają i chronią dane i technologie, które zasilają świat cyfrowy.

W zakresie SFIA znajduje się wiele najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie, obejmujących profesjonalistów pracujących w takich dziedzinach, jak m.in.:

 • technologie informacyjne i komunikacyjne
 • zmiany w biznesie
 • transformacja cyfrowa
 • nauka o danych i analityka
 • inżynieria oprogramowania
 • informacje i bezpieczeństwo cybernetyczne
 • nauka i edukacja
 • informatyka stosowana i nauki obliczeniowe
 • projektowanie zorientowane na użytkownika
 • rozwój produktów cyfrowych, sprzedaż i marketing
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i siłą roboczą.

SFIA 8 podlegają ciągłej ewolucji. Ramy te były aktualizowane w odpowiedzi na wiele żądań zmiany ze strony branży. Wiele z istniejących umiejętności zostało zaktualizowanych, wprowadzono kilka dodatkowych, jednak kluczowe pojęcia i podstawowe wartości SFIA pozostają prawdziwe – już od ponad 20 lat.

Zasady projektowania i struktura SFIA pozostają niezmienione

Jednym z powodów wielkiego sukcesu i globalnego zasięgu standardu SFIA jest fakt, że odzwierciedla on rzeczywistość w przemyśle. Poziomy SFIA opisują rozpoznawalne poziomy odpowiedzialności i odpowiedzialności – co powszechnie cenią użytkownicy SFIA.

Struktura nie uległa zmianie – 7 poziomów odpowiedzialności scharakteryzowanych przez ogólne atrybuty opisujące czynniki zachowania, wraz z wieloma umiejętnościami zawodowymi oraz kompetencjami opisanymi na co najmniej jednym z tych 7 poziomów.

SFIA jest wykorzystywany w wielu obszarach działalności biznesowej i zawodowej. Wiele ról w branży jest mieszanych i wymaga połączenia umiejętności technicznych i nietechnicznych, do czego SFIA idealnie się nadaje.

Zawartość SFIA 8

Przeglądanie stron internetowych SFIA 8

Dla tych, którzy chcą od razu przejść do treści SFIA 8. W tym miejscu można znaleźć… 

Dokumentacja SFIA 8

Szereg dokumentów jest dostępnych do pobrania

Obejmują one:

 • nowy wygląd tabeli podsumowującej – umiejętności i obowiązki 
 • 2 podręczniki referencyjne w formacie PDF – plus 3 nowe załączniki (po angielsku)
 • arkusz kalkulacyjny umiejętności i obowiązków – do importowania treści do własnych narzędzi i dokumentów
 • czynniki behawioralne w SFIA (po angielsku)

Aby uzyskać dostęp do dokumentów, musisz się zarejestrować i zalogować na stronie. Możesz się zarejestrować tutaj

W przypadku problemów z dostępem do dokumentów (nie dotyczy zmiany hasła) prosimy o kontakt [email protected]

Historia, która kryje się za treścią (po angielsku)

Usprawnienia czytelności SFIA 8 (po angielsku)

 • Uwagi zawierające wskazówki
 • Zwięzłe definicje umiejętności
 • Krótsze zdania
 • Zmiana kolejności poziomów umiejętności
 • Zmiana kolejności i ponowne formatowanie zdań w opisach poziomów umiejętności.

Zmiany tematyczne w SFIA 8 (po angielsku)

Podobnie jak w przypadku poprzednich aktualizacji dokonano przeglądu szeregu tematów. Podjęcie konkretnego tematu pozwala na przegląd ram jako całości w konkretnym kontekście.

SFIA 8 – możliwości poruszania się po ramach SFIA (po angielsku)

Przejście do SFIA 8

Planowanie wprowadzenia SFIA 8 (po angielsku)

Obejmuje ono

 • ogólne wytyczne dotyczące przyjęcia SFIA 8 niezależnie od tego, czy używasz obecnie SFIA 7, czy poprzednich wersji SFIA
 • szczegółowe informacje na temat treści SFIA 8 i zmian w stosunku do SFIA 7.
 • Więcej szczegółów tutaj – Przejście do SFIA 8

Ekosystem SFIA (po angielsku)

Więcej niż tylko ramy umiejętności i kompetencji

Opisuje on niektóre z zakresów działalności SFIA Foundation. Nie są one podstawowymi elementami SFIA i mogą nie być widoczne dla użytkowników, ale są kluczowe dla działalności Fundacji. 

W tym

 • Wskazówki dla użytkowników
 • Odniesienia do ram branżowych
 • Łączenie z działami wiedzy
 • Partnerzy i specjaliści akredytowani przez SFIA
 • Umiejętności przypisane do standardowych ról
 • Szkolenia akredytowane przez SFIA 
 • Zarządzanie ramami SFIA w systemie non-profit

Kompletny zestaw slajdów SFIA 8 (po angielsku)

Zobacz wszystkie slajdy na Slideshare poniżej.

Lub pobierz kompletny zestaw slajdów wprowadzających SFIA 8 tutaj.

Podziękowania

Społeczność

Po raz kolejny składam wyrazy wdzięczności Peterowi Leatherowi, który pełnił funkcję zarówno dyrektora ds. aktualizacji SFIA 8, jak i konsultanta technicznego / eksperta merytorycznego.

Co najważniejsze, podziękowania należą się ogromnej społeczności użytkowników SFIA, wolontariuszom z całego świata reprezentującym setki organizacji, którzy dostarczali wymagania, przeglądali prośby o zmiany, proponowali rozwiązania oraz redagowali lub recenzowali treść. Ramy SFIA są tłumaczone na 11 języków, a kolejne tłumaczenia planowane są na 2022 r. Lista osób, które miały wkład w SFIA, znajduje się tutaj.

SFIA to znacznie więcej niż ramy, istnieje cały ekosystem wspierający, dzięki któremu SFIA stały się najpowszechniej przyjmowanymi ramami umiejętności i kompetencji.

Globalny zarząd SFIA 8 ds. odpowiedzialności za projekty

Specjalne podziękowania dla globalnego zespołu SFIA 8 ds. odpowiedzialności za projekty, który pracował ciężko, często w trudnychokresach, aby przedstawić wysokiej jakości rezultat w imieniu społeczności SFIA. 

Ian Seward
Dyrektor generalny – SFIA Foundation
Prezes – zarząd ds. projektu SFIA

wrzesień 2021 r.
E-mail: [email protected]