Widok SFIA: transformacja cyfrowa

transformacja cyfrowa

 

 

 • SFIA nie definiują stałej metodologii ani nie zalecają struktur organizacyjnych, ról ani zadań: zapewniają jasny opis umiejętności i poziomów odpowiedzialności.
 • SFIA mogą być stosowane w wielu branżach i rodzajach organizacji. Stanowią idealne ramy dla osób indywidualnych, małych i dużych zespołów, całych działów lub organizacji zatrudniających tysiące pracowników.

 •  
 •  
 • Transformacja cyfrowa i danych, zmiany i zarządzanie

Planowanie strategiczne ITSP         5 6 7
Innowacje INOV         5 6 7
Monitoring wschodzących technologii EMRG       4 5 6  
Badania dot. użytkownika URCH     3 4 5 6  
Usprawnianie procesów biznesowych BPRE         5 6 7
Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM         5 6  
Zarządzanie portfolio POMG         5 6 7
Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL         5 6 7
Zarządzanie produktem PROD     3 4 5 6  
Marketing MKTG   2 3 4 5 6  

Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV       4 5 6  
Sourcing SORC   2 3 4 5 6 7
Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI         5 6 7
Ocena kompetencji LEDA     3 4 5 6  
Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR     3 4 5  
Zarządzanie wiedzą KNOW     3 4 5 6 7
Zarządzanie wynikami PEMT       4 5 6  
Pozyskiwanie środków RESC       4 5 6  
Rozwój zawodowy PDSV       4 5 6  

Transformacja cyfrowa i danych, zmiany i zarządzanie

Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie GOVN         5 6 7
Zarządzanie informacjami IRMG       4 5 6 7
Bezpieczeństwo informacji SCTY     3 4 5 6 7
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS         5 6 7
Zarządzanie finansowe FMIT       5 6  
Zarządzanie danymi DATM       4 5 6  
Zarządzanie programem PGMG           6 7
Zarządzanie projektem PRMG       4 5 6 7
Obsługa portfolio, programów i projektów PROF   2 3 4 5 6  
Zarządzanie rozwojem systemów DLMG         5 6 7
Planowanie wdrożenia zarządzania zmianą CIPM         5 6  
Zarządzanie korzyściami BENM         5 6  
Zarządzanie relacjami RLMT       4 5 6 7

Technologie cyfrowe

Definicja wymagań i zarządzanie REQM   2 3 4 5 6  
Analiza doświadczeń użytkownika UNAN     3 4 5    
Projekt doświadczeń użytkownika HCEV   3 4 5 6  
Analityka INAN     3 4 5 6 7
Wizualizacja danych VISL       4 5    
Metody i narzędzia METL     3 4 5 6  
Architektura rozwiązania ARCH       4 5 6  
Analizy biznesowe BUAN       4 5 6  
Modelowanie biznesowe BSMO   2 3 4 5 6  
Projektowanie systemów DESN   4 5 6  
Wsparcie obsługi klienta CSMG       4 5 6  
Zarządzanie dostawcami SUPP   2 3 4 5 6  
Ocena doświadczeń użytkownika USEV 2 3 4 5 6

 •  
 •  

 •  

Transformacja cyfrowa i danych, zmiany i zarządzanie

Technologie cyfrowe

Kluczowe zasady projektowania

 • Zapewniają zintegrowany obraz kompetencji.  Umiejętności, Zachowania wiedza
 • Są niezależne od technologii i podejścia. SFIA nie definiują technologii, metod, podejścia ani wiedzy technicznej – zmieniają się one zbyt szybko, jednak podstawowe umiejętności są bardziej trwałe. Przykładowo technologie w chmurze, DevOps, zwinność, wielkie zbiory danych i role cyfrowe można opisać przy użyciu połączenia umiejętności SFIA.
 • Ramy te są aktualizowane przez rzeczywistych praktyków z międzynarodowej bazy użytkowników. SFIA są napędzane przez użytkowników końcowych – ich treść odzwierciedla wymagania branżowe i biznesowe, a pojedyncza grupa udziałowców nie ma na nie wpływu.

 

Umiejętności zawodowe

Zachowania 

 • Wiele organizacji definiuje własny zestaw zachowań stosowanych wewnętrznie; są one czasami opisywane jako wartości firmy i różnią się znacząco między poszczególnymi organizacjami, jednak SFIA może je skutecznie uzupełniać. 
 • Poziomy odpowiedzialności

Wiedza

 

Projektowanie i wdrożenie organizacji
Innowacje
Zarządzanie produktem
Zarządzanie projektem
Analityka
Monitoring wschodzących technologii

.

 •  

 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Poziom 6 Poziom 7

Planowanie strategiczne ITSP M M         L L L
Innowacje INOV H H         H H
Monitoring wschodzących technologii EMRG H H       H H H  
Badania dot. użytkownika URCH      
Usprawnianie procesów biznesowych BPRE H H         H H H
Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM          
Zarządzanie portfolio POMG        
Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL L         L
Zarządzanie produktem PROD H H     H H H H  
Marketing MKTG M L   M M M M M  

Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV        
Sourcing SORC M   M M M M M M
Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI H H         H H
Ocena kompetencji LEDA H H     M M H H  
Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR H     H H  
Zarządzanie wiedzą KNOW    
Zarządzanie wynikami PEMT M       M M  
Pozyskiwanie środków RESC        
Rozwój zawodowy PDSV        

Transformacja cyfrowa i danych, zmiany i zarządzanie

Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie GOVN H H         M H H
Zarządzanie informacjami IRMG M       H M M L
Bezpieczeństwo informacji SCTY    
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS        
Zarządzanie finansowe FMIT        
Zarządzanie danymi DATM M       H H H  
Zarządzanie programem PGMG          
Zarządzanie projektem PRMG L L       L L L
Obsługa portfolio, programów i projektów PROF    
Zarządzanie rozwojem systemów DLMG M M         M M M
Planowanie wdrożenia zarządzania zmianą CIPM          
Zarządzanie korzyściami BENM L L         L L  
Zarządzanie relacjami RLMT M H       M M M M

Technologie cyfrowe

Definicja wymagań i zarządzanie REQM H H   H H H H H  
Analiza doświadczeń użytkownika UNAN H M     H H H    
Projekt doświadczeń użytkownika HCEV H H   H H H H  
Analityka INAN H H     H H H H
Wizualizacja danych VISL          
Metody i narzędzia METL H H     H H M  
Architektura rozwiązania ARCH M L       M  
Analizy biznesowe BUAN L L       L L L  
Modelowanie biznesowe BSMO    
Projektowanie systemów DESN H M   M M M  
Wsparcie obsługi klienta CSMG M M       M M M  
Zarządzanie dostawcami SUPP    
Ocena doświadczeń użytkownika USEV M L   M M M M H  

H
M
L