Umiejętności

Wsparcie sprzedaży

Świadczenie doradztwa technicznego i pomocy dla działu sprzedaży, agentów sprzedaży, sprzedawców/personelu dystrybutora oraz istniejącym i potencjalnym klientom zarówno podczas rozwoju klienta, jak i działań sprzedażowych lub podczas wypełniania zobowiązań dotyczących sprzedaży.

Zarządzanie produktem

Aktywne zarządzanie produktami i usługami w ramach cyklu życia (od powstania do wycofania) w celu spełnienia możliwości rynkowych oraz potrzeb klienta/użytkownika i generowania największej możliwej wartość dla firmy. Przyjęcie i dostosowanie modeli rozwoju produktów w oparciu o kontekst pracy i dokonywanie odpowiedniego wyboru pomiędzy podejściem prognozowanym (opartym na planie) lub podejściem adaptacyjnym (iteracyjnym/zwinnym).