Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

SFIA Webinar - A skills-based approach to student placement assessment - University of York.pdf