Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

SFIA 8 consultation - graphics and documents