Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Glossary of Behavioural Factors

Original Final Version 24th September 2021