Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

SFIA 9 Beta webinar slides v1.0.pdf

Pobierz