Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

jobs.netflix.com-Senior Machine Learning Scientist - Globalization.pdf