Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Cloud-computing skills management using SFIA.pdf

Pobierz