Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

SFIA 8 Update Webinar Q&A December 2020.pdf

Pobierz