Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Guidelines for independent objective SFIA assessments v1.0.pdf

Pobierz