Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

SFIA Accredited Practioner Generic Profile V2.1.pdf

Pobierz